Dispensation til forhøjelse af eksisterende diger omkring Lumby Spulefelt

Publiceret 05-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 27 og 28 Bågø Strand, Odense Jorder, Strandager 255, Lumby, 5270 Odense N, i Odense Kommune. A

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04273.

Dispensation til forhøjelse af eksisterende diger omkring Lumby Spulefelt

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler