Dispensation til etablering af to fugleøer i Lejsø

Publiceret 21-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 85a Korsør Markjorder - Kruusemindevej 3A, 4220 Korsør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04495.

Dispensation til etablering af to fugleøer i Lejsø

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler