Dispensation til etablering af terrasse

Publiceret 12-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 44ke, Udsholt By, Blistrup, Rævehaugen 11, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04691.

Dispensation til etablering af terrasse

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

Sagsbehandler