Dispensation til etablering af solcelleanlæg på taget af beboelse

Publiceret 14-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 376, Løjt Kirkeby, Løjt, Dybvighovedvej 300, 6200 Løjt Kirkeby, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10630.

Dispensation til etablering af solcelleanlæg på taget af beboelse

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler