Dispensation til etablering af midlertidig bygge- og arbejdsplads ved Vidåslusen

Publiceret 25-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14 Margrethe-Kog, Højer - Slusevej 27, 6280 Højer, i Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11150.

Dispensation til etablering af midlertidig bygge- og arbejdsplads ved Vidåslusen

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler