Dispensation til cykelstativ samt skilt, Solrød Kommune

Publiceret 10-05-2021

Dispensation til cykelstativ samt skilt inden for strandbeskyttelses-linjen i Jersie Strandpark, Jersie Strandvej 53B, 2680 Solrød Strand, matr. 24c Jersie By, Jersie. Solrød Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10302

Dispensation til cykelstativ samt skilt, Solrød Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent