Dispensation til at udlægge en række sten

Publiceret 12-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 26i, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig Stevns, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11013.

Dispensation til at udlægge en række sten

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler