Dispensation til at etablere mindre rensebassin med dige samt deponering af jord mv. Skive Kommune

Publiceret 03-05-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at etablere mindre rensebassin med dige samt deponering af jord mv. ved Viborgvej matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive. Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til
- etablering af permanent vanddækket bassin, på matr. 14go ved afgravning af 600-700 m³ jord,
- deponering af del opgravede jordmasser ved den østlige sammenføjning af gl. og nyt dige,
- sløjfning af grøft ved opfyldning.
- etablering af mindre dige op mod matr. 14aq,

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04690

Dispensation til at etablere mindre rensebassin med dige samt deponering af jord mv. Skive Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent