Dispensation til at afholde Samsø Festival i år 2021-2025

Publiceret 04-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen 3v og 4l 3af, 3x, 10O og dele af 10k, alle af Langemark By, Besser, i Samsø Kommune. Den nær

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09566.

Dispensation til at afholde Samsø Festival i år 2021-2025

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler