Dispensation til arealoverførsel, Aabenraa Kommune

Publiceret 18-05-2021

Dispensation til arealoverførsel på matr.686 Kollund, Bov, Fjordvejen 49A, Kollund, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte skelforandring.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11072

Dispensation til arealoverførsel, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent