Dispensation til affaldsstation på position 16

Publiceret 06-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6l og 7000e Blanke By, Rorslev, Tangmosevej, 5466 Asperup, i Middelfart Kommune. Sam

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05223.

Dispensation til affaldsstation på position 16

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler