Dispensation til ”Åben høj”-event fra 1. – 31. juli 2021

Publiceret 31-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5k Sejerby By, Sejerø, Mastrupvej 39, 4592 Sejerø, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10888.

Dispensation til ”Åben høj”-event fra 1. – 31. juli 2021

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler