Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til generatorskur på ejendom, Frederikssund Kommune

Publiceret 04-05-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til generatorskur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 3g Ll. Rørbæk By, Snostrup, Lille Rørbæk Enge 6, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et have- og generatorskur placeret nordøst for eksisterende bebyggelse som ansøgt og på nedennævnte vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07421

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til generatorskur på ejendom, Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent