Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fastlæggelse af skel, Næstved Kommune

Publiceret 10-05-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fastlæggelse af skel - matr.7df Enø, Karrebæk Mindegabet 8, 4736 Karrebæksminde, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10893

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til fastlæggelse af skel, Næstved Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent