Afslag til gangbro til badebro, Helsingør Kommune

Publiceret 26-05-2021

Afslag til gangbro til badebro inden for strandbeskyttelseslinjen, matr.1m, Hornbæk Plantage, Hornbæk, Skindersøvej 35, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04469

Afslag til gangbro til badebro, Helsingør Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent