Afslag til etablering af to søer og beplantning

Publiceret 19-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 122, Bækken, Rinkenæs, Sejrsvej 109, 6300 Gråsten, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04312.

Afslag til etablering af to søer og beplantning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler