Afslag til boardwalk og hvileplatform

Publiceret 10-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6 g m.fl., Hellerød By, Søndbjerg, Hellerød Kær, bag Tambohuse på Thyholm i Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 6., jf. § 15, til det ansøgte i form af boardwalk /gangbro med egetræsbjælker og stålstolper samt hvileplatform i området Hellerød Kær på Thyholm.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00060.

Afslag til boardwalk og hvileplatform

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler