Afslag på dispensation til genopbygning af eksisterende skur, Haderslev Kommune

Publiceret 18-05-2021

Afslag på dispensation til genopbygning af eksisterende skur inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.85, Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk, Bæk Møllenaf 10, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver afslag på dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.
Du kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11090

Afslag på dispensation til genopbygning af eksisterende skur, Haderslev Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent