Afslag på dispensation til etablering af læhegn, Kalundborg Kommune

Publiceret 07-05-2021

Afslag på dispensation til etablering af læhegn inden for strandbeskyt-telseslinjen på matr. 2by Reersø By, Kirke Helsinge og matr. 110 Reersø By, Kirke Helsinge, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til plantningen af læhegnene 1, 2, 3, 4 og 5. Det bemærkes, at plantningen af læhegn nr. 6 vurderes at være en gentilplantning af et eksisterende lovligt læhegn, hvorfor dette er umiddelbart tilladt og således ikke kræver dispensation.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10836

Afslag på dispensation til etablering af læhegn, Kalundborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent