Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at flytte skur, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 10-05-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at flytte skur fra matr. 8cl, Helberskov By, Als til matr.8h, Helberskov By, Als, Strandparken, Helberskov, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10598

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at flytte skur, Mariagerfjord Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent