Afgørelse om midlertidig placering af skilte og way-finders, Stevns Kommune

Publiceret 28-05-2021

Afgørelse om midlertidig placering af skilte og way-finders inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.3v, Højerup By, Højerup, Højerup Bygade 26, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ”genopsætning” af midlertidig skiltning og pælemarkering indtil udgangen af september 2021 som ansøgt og beskrevet i redegørelsen for sagen, svarende til den i 2020 meddelte dispensation.

Afslag
Kystdirektoratet meddeler afslag på ”yderligere opsætning” af 4 signaturskilte som beskrevet i redegørelse og som går ud over den i 2020 meddelte dispensation. Afslaget meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15. Afgørelsen kan påklages jf. afsnittet herom.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11436

Afgørelse om midlertidig placering af skilte og way-finders, Stevns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent