Tilladelse til udvidelse af stuehus i del af overflødiggjort driftsbygning på landbrugsejendom, Stevns Kommune

Publiceret 17-06-2021

Tilladelse til udvidelse af stuehus i del af overflødiggjort driftsbygning på landbrugsejendom i strandbeskyttelseslinjen på matr.17a, Højerup By, Højerup, Harvig 11, 4673 Rødvig, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre mellembygning og udvidelse af stuehuset i en overflødiggjort driftsbygning med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11780

Tilladelse til udvidelse af stuehus i del af overflødiggjort driftsbygning på landbrugsejendom, Stevns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent