Tilladelse til placering og udformning af overdække til gyllebeholder

Publiceret 04-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.12a, Lundø By, Lundø, Lundøvej 198, 7840 Højslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at etablere overdække til gyllebeholderen som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04714.

Tilladelse til placering og udformning af overdække til gyllebeholder

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler