Tilladelse til opførsel af ny driftsbygning i Hedensted Kommune

Publiceret 04-06-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen på matr. nr. 37c, Klakring By, Klakring, Sverrigesvej 17, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af en ny driftsbygning med en placering og udformning som
oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis venligst til j.nr. 21/11442.

Tilladelse til driftsbygning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent