Dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt i Ejstrup Bæk

Publiceret 03-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a Karby, By, Karby, 7960 Karby, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04433.

Dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt i Ejstrup Bæk

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler