Dispensation til to slagsvogne ved Mosede Fort

Publiceret 16-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9h, Mosede By, Karlslunde, Mosede Strandvej 87-91, 2690 Karlslunde, Greve Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06577.

Dispensation til to slagsvogne ved Mosede Fort

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler