Dispensation til Tisvilde Yogafestival 2021

Publiceret 22-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Tibirke flyvesand, Tibirke, Hovedgaden 112, 3220 Tisvilde, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04574.

Dispensation til Tisvilde Yogafestival 2021

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler