Dispensation til Summer Bloom Festival

Publiceret 10-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4b og 4z, Klint By, Højby, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11328.

Dispensation til Summer Bloom Festival

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler