Dispensation til Sportsarrangement i Nørager Boldklub

Publiceret 22-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3l, Rygårde, Nørager i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11441.

Dispensation til Sportsarrangement i Nørager Boldklub

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler