Dispensation til seks mindre kviste og øvrige ændringer i tagkonstruktionen på en beboelsesbygning

Publiceret 09-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 90d, Trelde, Fredericia Jorder, Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05828.

Dispensation til seks mindre kviste og øvrige ændringer i tagkonstruktionen på en beboelsesbygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler