Dispensation til opsætning af informationsskilt

Publiceret 07-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1aø, Revsøre By, Hesselager, Belliveje 60, 5874 Hesselager, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af det ansøgte informationsskilt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11839.

Dispensation til opsætning af informationsskilt

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler