Dispensation til opsætning af fitnessredskaber

Publiceret 14-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 33kc, Askø By, Askø, 4942 Askø, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04440.

Dispensation til opsætning af fitnessredskaber

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler