Dispensation til opsætning af et toilet

Publiceret 03-06-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 3ex, Munkebo By, Munkebo, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11500.

Dispensation til opsætning af et toilet

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler