Dispensation til opsætning af et gelænder

Publiceret 16-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56au, Klakring By, Klakring, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04455.

Dispensation til opsætning af et gelænder

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler