Dispensation til opsætning af bænk

Publiceret 25-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6bd, Sønderby By, Selsø, Harebakkevej 21, 4050 Skibby, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11864.

Dispensation til opsætning af bænk

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler