Dispensation til nedgravning af nyt 60 kV kabelanlæg mellem Thyborøn og Hygum

Publiceret 11-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 92ni Thyborøn By, Thyborøn, 54h, 57, 60 Den nordlige Del, Harboøre, 209, 187a, 11ay og 7000d Den sydlige Del, Harboøre, 7680 Thyborøn og 7673 Harboøre, i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10867.

Dispensation til nedgravning af nyt 60 kV kabelanlæg mellem Thyborøn og Hygum

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler