Dispensation til midlertidig kunstudstilling

Publiceret 18-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12f Vesterø By, Byrum, Læsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09892.

Dispensation til midlertidig kunstudstilling

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler