Dispensation til midlertidig affaldsudstilling

Publiceret 07-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000e, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09279.

Dispensation til midlertidig affaldsudstilling

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler