Dispensation til madpakkehus med toilet

Publiceret 30-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 36b, Kvols By, Kvols, Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04499.

Dispensation til madpakkehus med toilet

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler