Dispensation til koncert

Publiceret 18-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2g Kongshøj, Frørup, Kongshøjvej 5, 5871 Frørup, (Kongshøj Strand Camping) Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10124.

Dispensation til koncert

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler