Dispensation til Havkajakkernes Sommertræf 2021

Publiceret 22-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 9d, 9p og 16a, alle Ommel, Marstal, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11819.

Dispensation til Havkajakkernes Sommertræf 2021

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler