Dispensation til hævet nedsivningsanlæg

Publiceret 09-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19c Uttrup, Aalborg Jorder, Rørdalsvej 149, 9220 Aalborg Øst, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11840.

Dispensation til hævet nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler