Dispensation til genopførsel af helårsbolig

Publiceret 27-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5n, Sandby By, Sandby, Vindøvej 65, Sletnæs, 4912 Harpelunde, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver endelig dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af helårshuset som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 21/09645.

Endelig dispensation til genopførsel af helårsbolig.pdf

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent