Dispensation til genopførelse af udhus

Publiceret 01-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10, Ølund By, Skeby, Lammesøvej 8, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt udhus, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04354.

Dispensation til genopførelse af udhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler