Dispensation til genopførelse af bolig og udhus

Publiceret 21-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3, Sundby By, Toreby, Ved Hamborgskoven 3, 4800 Nykøbing F, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte genopførelse af bolig og udhus. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04392.

Dispensation til genopførelse af bolig og udhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler