Dispensation til flytning af dør samt genopførelse af havemur

Publiceret 03-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1as, Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder, Sænevej 3, 3770 Allinge, i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af dør og genopførelse af havemur, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04349.

Dispensation til flytning af dør samt genopførelse af havemur

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler