Dispensation til fastlæggelse af nye skel i strandbeskyttelseslinjen ved Helligsø Teglværk i Thisted Kommune

Publiceret 29-06-2021

Afgørelsen vedrører matr.nr. 20h og 7b Helligsø By, Helligsø - Helligsøvej 15 og 17, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det fastlæggelse af nye skel for arealoverførsel som ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12364.

21/12364 Dispensation til nye skel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent