Dispensation til etablering af vandhul

Publiceret 16-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11a, Næsby By, Orø, Næsgårdsvej 12, 4305 Orø, i Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte vandhul. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04378.

Dispensation til etablering af vandhul

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler