Dispensation til etablering af to vandhuller og oprensning/uddybning af et eksisterende vandhul

Publiceret 30-06-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4b og 16b V. Egesborg By, V. Egesborg, Gadevang 11, 4700 Næstved, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04377.

Dispensation til etablering af to vandhuller og oprensning/uddybning af et eksisterende vandhul

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler