Dispensation til etablering af nedgravet indkørsel, Aarhus Kommune

Publiceret 02-06-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af nedgravet indkørsel på matr.8ab, Skæring By, Egå, Ved Stranden 149, 8250 Egå, i Aarhus Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etableringen af den delvist nedgravede indkørsel som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11779

Dispensation til etablering af nedgravet indkørsel, Aarhus Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent